Inscriere in clasa pregatitoare - HoreaSimleu

Go to content

Imagini cu condițiile oferite

Unitatea de învăţământ
Localitatea
Adresa unităţii de învăţământ
Numărul de clase pregătitoare pentru anul şcolar 2020-2021
Strazi/adrese arondate
Scoala Gimnazială „HOREA"
Simleu Silvaniei, Jud. Salaj
Str. Horea, nr.26,Tel.0360566006, Fax. 0360780154,
e-mail s_horea@yahoo.com
www.horeasimleu.ro
1 clasa
Strazile: Armatei, Aurel Vlaicu, Bihorului, Bujorilor, Castanilor, Closca, Crisan, Fierarilor, Florilor, G. Cosbuc (nr. 22 - bl. P2, nr. 24 - bl.P4), Gh. Baritiu, Gradinilor, Horea, Ialomitei, Livezilor, Lunei, Magurii, Marului, M. Eminescu, M. Sadovenu, General Stelian Popescu, Nucului, Oasului, Obor, Pandurilor, Partizanilor (I9, I10, I 11, I 12, I 13, P3, P5, P7, P9, P11, P13, P15, B4, B6, B8, B10, B11, B12, B13, B15, B17, B19, B21), Plugarilor, Simion Barnutiu, Soarelui, Stadion, Trandafirilor, T. Vladimirescu (nr. 28 - bl IAS), Zambilelor, satul Bic, satul Cehei), O.Goga, Victor Gaga, Primaverii
ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE
ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022

se desfășoară la Școala Gimnazială "Horea" Șimleu Silvaniei (secretariat)

  • Articolul 5
(1) Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021 inclusiv au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentei metodologii.

  • Articolul 6
(1) Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021 inclusiv pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar, în clasa pregãtitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzãtor.
(2) În situaţia copiilor menţionaţi la alin. (1) care au frecventat grădiniţa, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinţilor, în baza recomandării eliberate de unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar

ETAPA I  -   martie – 29 martie  -28  aprilie 2021,  între orele 8-18 (luni-joi), 8-17 (vineri)  
ETAPA  II  -  24 -31 mai,  între orele  9-18

  • Acte necesare:
1. Cererea-tip de înscriere generată de aplicaţia informaticã
2. Buletinul de identitate al unuia dintre părinţi (original şi copie);
3. Certificatul de naştere al copilului (original şi copie);
4. Fişa de evaluare psihosomatică eliberată de grădiniţă (unde este cazul);
5. În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe lângă documentele menţionate mai sus, părinţii depun şi documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare stabilite în conformitate cu art. 10 din metodologie
6. actele vor fi prinse in dosar cu şină;

*Afişarea listei finale cu elevii clasei pregãtitoare –  4 iunie 2021
*Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încã înscrişi la vreo unitate de învăţământ -  1 - 10 septembrie 2021

Informaţii suplimentare: tel. 0360566006; 0745011678, str. Horea, Nr. 26

Metodologia privind înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021:

Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021:

Informaţii pentru părinţi:


Numărul Tel Verde judetean 0800 816 260 va fi disponibil în intervalul orar 08-16.


Copilul este singurul care contează
Ultima actualizare - 24.02.2020
Back to content