Despre noi - HoreaSimleu

Avem 24 persoane vaccinate impotriva Covid-19, reprezentand 61%

Go to content


     Şcoala Gimnazială „Horea" Şimleu-Silvaniei  a fost înfiinţată în anul 1968 sub numele de Şcoala Generală Nr. 2, numele de "HOREA”  primindu-l în anul 1991.
   
       În prezent, este o şcoală cu spaţii funcţionale, estetice şi cu dotări corespunzătoare desfăşurării unui proces instructiv-educativ de calitate, la standarde naţionale. Nu este o clădire foarte mare, dar este confortabilă şi primitoare, cu o curte mare, cu spaţii verzi şi un parc foarte frumos în centrul căruia se află monumentul lui Horea, patronului spiritual al şcolii, o sculptură realizată în piatră albă.

     Ea este situată pe strada Horea nr.26, în partea de est a oraşului, într-un cartier de case, cu străzi lungi şi răsfirate pe o mare suprafaţă, cu o populaţie relativ îmbătrânită, dar cu tendinţe de creştere demografică în ultimii ani, datorită oportunităţilor de dezvoltare imobiliară în această zonă. Această unitate de învăţământ şi-a căpătat un prestigiu în ultimii ani prin profesionalismul cadrelor didactice, prin calitea serviciilor educaţionale şi nu în ultimul rând, prin performanţele copiiilor dobândite aici, modul în care aceştia s-au integrat în învăţământul liceal şi în viaţa socială.


     Începând cu anul şcolar 2011-2012, Şcoala Gimnazială "Horea" Şimleu Silvaniei, cu statut de unitate cu personalitate juridică, are următoarele structuri:

 
Şcoala Gimnazială "Horea"
 
Şcoala cu clasele I-IV Cehei
 
Şcoala cu clasele I-IV Bic
 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 Şimleu Silvaniei
 
Grădiniţa cu Program Normal Cehei;
 
Grădiniţa cu Program Normal Pustă 2;
 
Grădiniţa cu Program Normal Bic

     Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1 Şimleu-Silvaniei este cea mai veche instituţie de învăţământ preşcolar cu program prelungit din oraşul nostru, fiind înfiinţată în anul 1948. Înainte de a avea destinaţia de grădiniţă, clădirea a fost locuinţă particulară, care de-a lungul anilor a suferit mai multe modificări, pentru a fi adaptată nevoilor activităţilor specifice unei grădiniţe cu program prelungit.

În prezent  ea are o curte mare, cu spaţii verzi şi aparate de joacă pentru copii şi se află pe strada Horea nr. 2.


     Grădiniţa cu Program Normal Pustă 2 este situată în partea extremă de nord-vest a oraşului, în zona numită de localnici Pustă Vale, într-o comunitate de rromi cu tendinţe de crestere demografică. Din acest an şcolar ambele  grupe de preşcolari de la acestă grădiniţă funcţionează în clădirea şcolii gimnaziale, având condiţii optime de desfăşurare a activităţii instructiv-educative.

     Şcoala şi Grădiniţa Bic se află pe strada Bic, fostul sat Bic, şi funcţionază în aceaşi cladire. Aceste două unităţi se află şi sub tutela Consiliului Judeţean al judeţului Sălaj deorece, ele funcţionează ca şi centru de zi, în sistemul de plasament, pe perioada cursurilor şcolare.

Copilul este singurul care contează
Back to content